Gravplassundersøkelse


I forbindelse med gravplassundersøkelse, og eventuelt behov for å analyse utvidelse av gravplassen, kan undertegnede bistå med beregninger.

Du kan ta kontakt her.